Barnfonden

Barnfonden

Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

Vår vision är en värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor – en värld där barnen är med och skapar en bättre framtid.

Barnen i fokus
I allt vårt arbete är barnen i fokus. Vi vill vara med och skapa ett samhälle som respekterar och lyssnar på barnen, ett samhälle där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och använda sin fulla potential.

 

Respekt
För oss är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

Lokal förankring och hållbara förändringar
Vi menar att lokal förankring är avgörande för att nå en långsiktig och hållbar förändring. Familjerna som deltar är involverade i projekten och är med och planerar och fattar beslut – allt för att säkerställa att de ska kunna driva utvecklingen vidare.

Barnfonden är medlem i det internationella nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv organisationer som tillsammans arbetar för att skapa långsiktig och meningsfull förändring för barn och familjer som lever under fattiga förhållanden.

Barnfonden i Indien I Indien samarbetar Barnfonden med ChildFund som har funnits i landet sedan 1951. I dagsläget stödjer faddrar genom ChildFund ca 68 000 barn och deras familjer. ChildFund är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till familjer oavsett deras trosuppfattning.

I alla länder där Barnfonden arbetar ligger fokus på insatser inom utbildning och hälsa. Det startas också olika projekt för att öka familjernas inkomst. Hur programmen är upplagda varierar från land till land och från projekt till projekt eftersom arbetet anpassas efter lokala förhållanden och efter familjernas egna önskemål. I fältarbetet eftersträvas en hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Familjerna är därför själva mycket delaktiga i arbetet.

ChildFund India arbetar för att ge landsbygdsbefolkningen tillgång till nödvändigheter som rent vatten och sjukvård. I områden där det tidigare inte funnits tillgång till utbildning byggs skolor och man arbetar för att öka intresset för utbildning.

Arbetet organiseras genom familjeråd och självhjälpsgrupper. Genom att ge familjerna möjlighet att påverka sin ekonomiska situation kan man på sikt ändra situationen för de barn i området som tvingas arbeta och inte kan gå i skola. Genom kreditsammanslutningar kan familjer få små lån för att investera i t ex boskap eller maskiner. I vissa områden har organiska jordbruk startats för att användas till utbildning. Hållbar jordbruksproduktion lärs ut för att bönderna sedan ska kunna använda samma tekniker på sina egna åkrar.

ChildFund arbetar för att stoppa spridningen av HIV och aids. En av svårigheterna är att informera om sexualitet och risker i ett puritanskt samhälle. Andra smittosjukdomar stoppas genom att barnen blir vaccinerade och får tillgång till näringsrik mat, som gör dem starkare och mindre utsatta.

Kontakta Barnfonden:

Västra Kanalgatan 8
Box 4100
20312 Malmö
tel: 040-121885
fax: 040-972404
e-post: info@barnfonden.se
www.barnfonden.se

Personlig edit:

Jag har ett fadderbarn utanför Bangalore i Indien via Barnfonden, samt har tidigare haft ett i Khunti i Jharkhand. Vid 4 tillfällen har jag besökt dessa projekt och sett dem fungera tillfredställande och i enighet med policyn. Att göra ett fadderbarnsbesök rekommenderar jag starkt då det är en upplevelse för livet både för dig och ditt fadderbarn, ett möte som ni båda går stärkta ur.

För 200kr i månaden ger du ett behövande barn den framtid han eller hon har rätt till.

/Björn ”Baloo” Svensson, baloo@indien.nu