Jagriti Viharas Vänner

Jagriti Vihara skapades i början av 70-talet som en byfolkhögskola av tre indier, Jaya, Paras och Hari, i delstaten Jharkhand (då en del av Bihar). Arbetet har sedan utvecklats till ett arbete i adivasibyar runt om centret, som ligger nära McCluskieganj.

I byarna arbetar man särskilt med tre uppgifter: fungerande skola i varje by, grävning av bevattningsdammar samt själhjälpsgrupper för kvinnor. På själva centret finns nu en högstadieskola för flickor, som bor så långt bort att de inte kan nå en högstadieskola från byn.

Flickorna bor, äter och får undervisning på centret. För övrigt organiseras seminarier på centret, framför allt för kvinnor, vilket har resulterat att fler kvinnor har blivit ledare i byråd (pancháyat) och övriga demokratiska församlingarna i distrikten omkring centret.

Jagriti Vihara stöds av en samarbetsorganisation i Sverige, Jagriti Viharas Vänner och i Norge av Jagriti Viharas Venner. Under årens lopp har också centret stötts av Sida.

Läs mer om arbetet på vår hemsida: www.jvv.se