Indiska järnvägen koldioxidneutral år 2030

Indiska järnvägen koldioxidneutral år 2030

Den indiska regeringen fortsätter sin storsatsning på det indiska järnvägsnätet men det handlar inte bara om längre broar, snabbare tåg och längre räckvidd. Nu vill den indiska järnvägen bli koldioxidneutral senast år 2030. 

Pilotprojekt i Bina, Madhya Pradesh, Indien

Ett av de pilotprojekt som ligger bakom Indiens vision om en koldioxidneutral järnväg återfinner vi i den lilla staden Bina i delstaten Madhyapradesh. Här har man satt upp en solpanelsanläggning som genererar 1,7 megawatt energi. Det är inte mängden energi som är så speciell utan hur man använder den. För första gången någonsin i världen matar man ut solenergin i de överhängande kablarna på den indiska järnvägen. Elektriska lokomotiv kan på så vis drivas direkt med hjälp av solkraft. Det är inte bara miljön som blir vinnaren utan den indiska järnvägen förväntas också spara 13 miljoner rupies per år bara från denna solpark. Anläggningen, vilken kan ses på bilden ovan, ska utvecklas till en kapacitet om 3 megawatt i framtiden.

Konverterar likström till enfas växelström

Projektet färdigställdes på åtta månader trots den pågående corona-pandemin. Den stora utmaningen var att konvertera likströmmen från solpanelerna till enfasig växelström med hög spänning. Från panelernas likström måste man producera 25 KV växelström vilket används av de elektrifierade loken.

Flera liknande projekt pågår

Bina är bara ett pilotprojekt och redan nu pågår utvecklingen av två andra stora solparker för att mata kraft till järnvägens dragsystem. Det ena projektet, som ska tas i drift före den 31 augusti i år i Diwana, Haryana, ska ha en kapacitet om 2 MWp. Det andra projektet har betydligt större ambitioner och ska kunna mata ut hela 50 MWp, från Bhilai i Chhattisgarh, redan 31 mars år 2021.

Andra solpanelsprojekt

Det är inte bara de unika projekten för direktmatning av tåg som görs, de flesta stationer ska också bli självförsörjande på elektricitet. Redan idag har en kapacitet om dryga 100 megawatt installerats på taken av stationsbyggnader och andra fastigheter hos den indiska järnvägen. 

Solpanelsanlägging i Uttar Pradesh

En av de mest ambitiösa projekten innan Bina handlade om en stor solpark i delstaten Uddat Pradesh. Här genereras inte mindre än 3MWp vilket används i den dagliga verksamheten med stora besparingar till följd.

Oanvänd mark som tillhör indiska järnvägen

För att inte belasta miljön genom att riva ner skog eller påverka befintlig bebyggelse sker alla projekt på oanvänd mark som redan ägs av den indiska järnvägen. Betydligt fler projekt är planerade och ska kunna leda till att man blir helt koldioxidneutrala redan om tio år. Ett stort steg för miljön i ett av världens största transportsystem.

Källa: Pressrelease från Ministry of Railways