Asiatisk elefant

Faktaruta
Asiatisk elefant
Elphas maximus
Djurets grupp: 
Däggdjur

Mankhöjd: Elefanten kan växa till en mankhöjd om ungefär 2,9 meter.
Vikt: Den asiatiska elefanten kan väga upp till 4,7 ton (4700 kilo)
Livslängd: Ca 40 år i det vilda men i fångenskap kan den asiatiska elefanten bli nära 70 år.
Äter: Elefanten äter stora mängder gräs, löv, bambu, rötter och bark varje dag.
Hot: Det absolut största hotet mot den vilda indiska elefanten är människan. Tjuvjakt för betarnas skull har nästan utrotat elefanten och det finns nu bara ungefär 13 000 elefanter kvar i Indien. I naturen är det annars bara tigern som kan döda elefantens barn.

Asiatisk elefant

Elefanterna i Indien är av arten asiatisk elefant. De (asiatiska) indiska elefanterna är något mindre än sina afrikanska kusiner. Andra skillnader är att den asiatiska elefanten har mindre öron, en rundad rygg och en annan form på överdelen av huvudet. Det är inte alla asiatiska elefanter som får stora betar. Honorna får ofta bara små betar men ungefär hälften av hanarna får stora väl utvecklade betar.

Den indiska elefanten är mycket lättare att träna upp än den afrikanska varianten. Elefanten har därför länge funnits såväl vild som tam i Indien. Elefanten används inom såväl skogsindustri som inom tempel som så kallade tempelelefanter. I många nationalparker är det dessutom vanligt att använda elefanten som riddjur för att komma nära tigrarna. Men även om den asiatiska elefanten är mycket fredligare än den afrikanska sker det varje år många olyckor då vilda elefanter och människor stöter ihop. De vilda elefanterna kan gå till anfall om de känner sig hotade och hanarna med stora betar, så kallade tuskers kan vara väldigt aggressiva.

Elefanterna lever oftast i grupper om ett antal honor och deras barn. Elefantens flock leds av en hona, den så kallade matriarken. Hanarna lever oftast separat men det händer att en hane ansluter sig till gruppen om det skulle behövas. Alla honor delar på ansvaret över ungarna och hjälper alla till att skydda dem mot olika hot. Det kan vara hotet från tigrar, människor eller brunstiga hanar. Ett annat hot är att elefanten inte får tillräckligt med föda eftersom människan kultiverar landskapet och stänger av elefantens naturliga färdvägar mellan olika betesområden. När väl de mindre grupperna av elefanter ska flytta till ett nytt område ansluter oftast flera grupper till varandra under vandringen och tillsammans kan de bli flera hundra individer

En elefanthona blir könsmogen vid ungefär 20-årsåldern och hon är dräktig i 22 månader. Elefanten föder bara en unge åt gången och även om de kan föda året runt är det vanligast under hösten.

Utbredning: 

Den asiatiska elefanten finns idag i princip fyra olika områden idag. Från nordväst till nordöst finns elefanterna i skogarna nedanför Himalayas sluttningar, från Uttar Pradesh till Västbengalen. I de östra delarna finns delstaten Assam med dess population av elefanter och asiatiska noshörningar. Lite längre söder ut i delstaterna Orissa och Jharkhand finns en population av elefanter. De flesta elefanter lever dock längst söder i Indien i de västra Ghatsbergen.

Elefanten lever gärna i bergsskogar och gräslandsskap där det finns mycket föda.

Se bilder på några av elefanterna i Indien nedan:

Bildgalleri
Asiatisk elefant
Asiatisk elefant
Asiatisk elefant
 • Asiatisk elefant

  Elefanterna i Indien är av arten asiatisk elefant. De (asiatiska) indiska elefanterna är något mindre än sina afrikanska kusiner. Andra skillnader är att den asiatiska elefanten har mindre öron, en...

 • Asiatiskt lejon

  Det asiatiska lejonet skiljer sig från det afrikanska på ett antal punkter. Det mest uppenbara är att manen är något mindre hos det asiatiska lejonet. Toffsen på svansen är dock något större.

  ...
 • Axishjort / Chital

  Axishjorten påminner lite om dovhjorten och sikarhjorten då de alla tre har vita prickar. Axishjorten är dock något mindre än de övriga två med sina 100 kg. Hornen på hanarna har bara tre taggar på...

 • Bengalisk tiger

  Tigrarna lever själva och inte i grupp. En hantigers territorium täcker vanligen upp ungefär fyra hontigrars territorium. Hanen besöker honan enbart för några dagar under parningssäsongen och flytt...

 • Besoarantilop

  Besoarantilopen är en medelstor antilop med ett vackert och säreget utseende. Det främsta kännetecknet är de skruvade hornen som ibland har upp till fem skruvar. Hornen är ofta lika långa som höjde...

 • Chinkara - Indisk gasell

  Den här smäckra och vackra djuret är expert på att överleva i det torra klimat som råder i västra Indien. Chinkaran kan klara sig helt utan vatten i väldigt långa perioder och överlever på den väts...

 • Indisk mungo

  Mungon är kanske mest känd som orädd jagare av olika giftiga ormar. Mungon gör korta små utfall i blixtfart för att sedan hoppa tillbaka när ormen försöker bita. Efter en stund blir ormen uttröttad...

 • Indisk schakal

  Schakalen lever ofta i par om en hona och en hane men jagar gärna i större grupper för att fälla stora byten så som hjortar. När de lever i par eller själva består födan ofta av mindre djur som fåg...

 • Langur-apor

  Den vanliga languren, eller Hanuman-languren som den också kallas är väldigt vanlig över nästan hela Indien och det är den största apan som finns i landet.


  Utseende

 • Leopard (Panter)

  Leoparden är Indiens tredje största kattdjur, efter tigern och lejonet, men tar igen storlek med sin muskelatur och styrka. Leoparden kallas också ofta för Panter och förekommer ibland som ett hels...

 • Läppbjörn

  Läppbjörnen är mörkt brun till svart med en lång och ruffsig päls. Läppbjörnen har långa klor som passar väldigt bra att gräva med och ger björnen dessutom förmågan att snabbt klättra i träd.

 • Nilgau / Nilgai eller blåoxe

  Nilgau, eller Nilgai som de kallas i Indien, är Asiens största antilop. Namnet Nilgai kommer från orden nil och gai som betyder blå respektive ko. När man ser hanarna är det lätt att förstå varför....

 • Rhesusapa / Rhesusmakak

  Rhesus-apan eller Rhesus-makaken som den också kallas är en mindre och mer satt apa jämfört med langurerna. Svansen på apan är mycket kort och den lever därför mycket mer på marken än sina andra ku...

 • Vildsvin

  Det indiska vildsvinet skiljer sig en del från det svenska vildsvinet. Utseendemässigt har det indiska svinet kortare hår på kroppen samt en yvig man som börjar på huvudet och leder ut över kroppen...