3000-1500 f kr - Induskulturen / Harappakulturen

Mellan 3000 och 1500 f.Kr. levde Induskulturen, även kallad Harappakulturen, längs Indusflodensdalgång i nuvarande Pakistan. Det är den första större kulturen i Indien, vars städer  (Harappa, Mohenjo-Daro och Chanhu-Daro) var konstruerade efter en mycket avancerad stadsplanering. Inte bara stadsplaneringen visar på att det var en långt utvecklad kultur utan även av att det fanns ett eget skriftspråk -som man än idag inte lyckats tyda, därmed vet man alltså inte vilket folkslag som levde där. Vissa forskare menar nu, att indusfolket var dravider.

Det tycks som om indusfolket dyrkade en modergudinna och en manlig gud med tre ansikten, det anses vara Kali och Shiva -men något förhistoriska. Förmodligen styrdes samhället av ett prästerskap och det var prästerna som bestämde lagar och förordningar.