985-1014 - Choladynastin i söder och Mahmud i norr

985-1014 e. Kr. regerade Choladynastin under Raja Rajas makt, dynastin härskade över nästan hela södra Indien, Deccan, Sri Lanka och delar av den malaysiska halvön. I norr tågade muslimerna in och Mahmud steg upp på tronen 998 e. Kr. Mahmud erövrade stora delar av Punjab och tog sig ner till Kathiavar-halvön i nuvarande Gujarat. Mahmuds rike splittrades dock vid hans död 1030. Riket rasade samman och ur detta sönderfall skapades flera småriken, av vilka Muhammed från Ghur i Afghanistan regerade i ett.