Muharram/ Al-Hijra

På den tionde dagen av Shi'ite Muharram-festivalen hedras minnet av Mohammeds sonsons martyrskap. Dagen kännetecknas av en stor parad och hängivna botgörare hudflänger sig med piskor med religiös glöd. Detta skådas bäst i Lucknow.

Högtiden börjar firas dagen innan vid solnedgång. Totalt firas den i 29 dagar.