Indien i siffror

Indien i siffror

Ett lands välstånd kan mätas ett flertal olika sätt. BNP är kanske det mått som används oftast men måttet är orättvist och visar inte hela sanningen. Ett bättre sätt är kanske att kolla andra saker. Nedan finns en tabell med lite olika saker som kan indikera om ett land har välstånd eller ej.
För att lite perspektiv siffrorna jämför vi dem med Sverige under samma period.

 IndienSverige
Befolkningsmängd1 210 193 422*
9 088 728
Landyta2 973 193 km2410 335 km2
Invånare/km2368,221,6
Befolkningstillväxt1,64%*0,16%
Spädbarnsdödlighet47,57/10002,74/1000
Medellivslängd Total66,8 år81,07 år
Medellivslängd M65,77 år78,78 år
Medellivslängd K67,95 år83,51 år
Könsfördelning1,06 killar per tjej*0,98 killar per tjej
Läskunnighet 7år/15 år74%*99%
Läskunnighet M (från 7 år och uppåt)
82,14 %*99%
Läskunnighet K (från 7 år och uppåt)65,46%*99%
BNPUS$ 4 231,583 miljarderUS$ 346 miljarder
BNP/CapitaUS$ 3 400US$ 39 000
BNP Jordbruk16,1%1,7%
BNP Industri28,6%26,1%
BNP Tjänster55,3%72,2%
Inflation9,30%

1,4%

Arbetar inom jordbruk52%1,1%
Arbetar med tjänster34%70,7%
Arbetar i industri14%28,2%
Industritillväxt9,7%8%
Elkonsumtion (kWh)568 miljarder134,5 miljarder
ExportUS$ 201 miljarderUS$ 162,6 miljarder
ImportUS$ 327 miljarderUS$ 158,6 miljarder
Telefonlinjer35,770 miljoner5,146 miljoner (2009)
Mobiltelefoner670 miljoner11,426 miljoner (2009)
TV-apparater63 miljoner4,6 miljoner
Internetanvändare61,338 miljoner8,398 miljoner
Järnväg64 015 km11 633 km
Huvudvägar (totalt)3 320 410 km572 900 km
Belagda huvudvägar1 517 077 km162 707 km
Obelagda huvudvägar1 802 567 km48 053 km
Flygplatser352 (103 utan belagd bana)249 (97 utan belagd bana)
Militärer (tillgängliga)319 129 4202 065 691
Militärer (redo)249 531 5621 709 055
Militärens andel BNP2,5%1,5%
   
   

Källa: Fakta i tabellen har hämtats från Källa CIA - The World Factbook (Central Intelligence Agency) 

Obs! Uppgifterna ovan är enbart uppskattade. Senaste kompletta folkräkningen i Indien var 2011 och sedan dess har mycket hänt i landet. 

* Enligt folkräkningen 2011/2012