Indiens premiärminister Narendra Modi ger order om totalt utegångsförbud i 21 dagar

Nu tar Indien rejäla krafttag för att stoppa Corona-virusets framfart i landet. Ett totalt utegångsförbud kommer införas nu från midnatt och ingen kommer tillåtas lämna sitt hem säger Modi i ett tal till nationen. Utegångsförbudet kommer gälla i såväl stad som landsbygd och gälla för alla inklusive premiärministern. Det kommer inte vara tillåtet att ta ett steg utanför dörren.

Premiärminister Modi säger att just 21 dagar är nödvändiga enligt experter och om detta misslyckas kommer nationen ramla tillbaka 21 år i utvecklingen.  

Personer som jobbar inom media samt polis är undantagna precis som de personer som jobbar inom sjukvården.

Steg har tagits för att försäkra basala nödvändigheter för personer i karantän. Exakt vad det innebär kommer det informeras om tidigare.

Andra undantag och regler kommer det informeras om vid senare tillfälle.

Hur personer ska göra för att få tag på mat och vatten vet vi inte än men kommer uppdatera den här artikeln löpande.

Uppdaterad information

Den indiska regeringen har nu gått ut med vilka undantag som görs från regeln. Det kompletta dokumentet finns bifogat i engelska nedan. Men kortfattat går det ut på att enbart personer som jobbar med samhälsviktiga funktioner får vara ute och röra på sig. Matvaruaffärer ska få vara öppna men en order kan komma om att enbart hemleverenser får ske.

Sjukvården och alla underliggande parter så som labb, tillverkning av sjukvårdsutrustning etc kommer vara fortsatt öppna.

BilagaStorlek
undantag.jpg523.22 kB