Synnedsättning

Notis: Handikappanpassning av museer och monument i Indien

Handikappanpassning av museer och monument i Indien

Den indiska regeringen har tagit till vara på tiden under lock-down då olika museer och monument, i statlig och regional kontroll, har fått uppgraderade anpassningar för personer med funktionsnedsättningar. Till dessa platser räknas statliga och delstatliga museer samt centralt skyddade monuments, så som världsarvsmonument. Läs vidare om vilket arbete som utförts.

Prenumerera på innehåll