Indiska turistnäringen kan komma att förlora tio biljoner rupies på corona-viruset

Indiska turistnäringen kan komma att förlora tio biljoner rupies på corona-virus

Det kan ta sex månader innan den inhemska turismen i Indien kan starta igen och betydligt längre för den internationella. Detta kan leda till 10 lakh crore rupies (1 294 801 000 000 SEK) i minskade intäkter för turistindustrin, en fördubbling av tidigare estimat.

Tio procent av bruttonationalprodukten

Bortfallet från den indiska turistnäringen innebär att Indiens BNP kan minska med hela tio procent oavsett om Lock-down slutar inom kort eller inte. Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH) sager att det tidigare beräknade ekonomiska bortfallet skulle hamna på ungefär fem biljoner rupies (fem tusen miljarder rupies). I denna beräkning ingår inrikesturism, inkommande turism och utgående turism, dvs indier som bokar resor i utlandet via indiska agenter.

Med kina som exempel

FAITH har kollat på Kina som exempel på hur de öppnade upp turismen genom en mjuk uppstart med väldigt begränsade kortdistansresor. Om man går enligt det exepmplet kommer minst sex månader av turism drabbas, säger FAITH. De 10 000 000 000 000 rupies (1 294 801 000 000 SEK) som förloras innefattar all turism.

Alla turistbranscher drabbas och behöver stöd

I de beräkningar som gjorts av FAITH ingår de flesta rese- och turistrelaterade branscher. Här finner vi flygbolag, reseagenter, hotell, destinationer, restauranger, transportföretag och guider. För dessa parter har nu FAITH bett den indiska regeringen om stöd om minst 50 000 crore rupies (fem hundra miljarder rupies) som de olika branscherna kan låna räntefritt av under en tioårsperiod. Utöver detta har man också begärt uppskov på 12 månader för banklån, minskade skatter i form av inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatter, delstatsskatter vid transport över gränser, alkoholtillstånd mm Behålla jobben FAITH menar att dessa stöd är ett måste för att kunna rädda branschen och inte minst alla de som är anställda i dessa branscher.

Läs mer:

The Hindu