Situationen i Kashmir leder till 1,4 miljoner förlorade jobb

Förlorade jobb i Kashmir

Artikel 370 i den indiska konstitutionen gav speciella rättigheter för personer från delstaten och förhindrade bland annat andra att köpa och äga mark. Detta för att skydda intresset hos Kashmirs lokalbefolkning. Allt sedan artikel 370 togs bort och delstaten förlorade sina speciella rättigheter har srota protester lett till att den indiska regeringen helt stängt av delstatens Internet. 

Jammu & Kasmir & Artikel 370

Indiens nordligaste delstat har länge varit omskrivet för sin skönhet och ofta varit kallat för paradiset. Detta ändrades efter Indiens delning då Indiens konflikt med Pakistan ofta handlat om detta område. Sedan 1954 har Jammu & Kasmir haft speciella rättigheter och lagar vilka skiljt sig från Indiens övriga lagar. Trots terrordåd och konflikten med Pakistan har delstaten varit beroende av turism. Runt 8 % av delstates GDP kommer från turismen och sedan Artikel 370 togs bort har turismen minskat med 75% enligt Forbes India.

Minskad turism leder till massarbetslöshet

Den minskade turismen i området har lett till att runt 1,4 miljoner personer förlorat arbetet inom turistindustrin. En stor del av förklaringen  beror på att reseagenterna, runt 2600 till antalet, inte kan kontakta nya eller potentiella kunder vilket lett till en förlust om 178 miljarder rupies,vilket i dagens kurs motsvarar 23,786,714,904 kronor, under enbart de tre första månaderna efter att artikel 370 togs bort. 

Läs mer i Indiska Forbes