Rening av avloppsvatten i Indien en nödvändighet för landets vattenförsörjning

Rening av avloppsvatten i Indien en nödvändighet för landets vattenförsörjning

Indien står inför stora utmaningar när det kommer till vatten för såväl jordbruk, industri som för hushåll. Klimatförändringar med längre torrperioder och oregelbundet regn tillsammans med ett allt större behov leder till minskat grundvatten och krympande vattentäkter. Kan renat avloppsvatten rädda nationen?

Indiens unionsminister för vetenskap, teknik, geovetenskap, hälsa och familjevälfärd, Dr. Harsh Vardhan, pratade under onsdagen om vikten att ta krafttag i reningen av Indiens avloppsvatten. 

”behandling av avloppsvatten är avgörande för att möta utmaningen med vattenbrist de kommande åren.”

Dr. Harsh Vardhan

Dr. Vardhan uppmanade det indiska Council of Scientific and Industrial research (CSIR) atts kala upp sin avloppsreningsteknik och installera den på alla sina campus över hela landet.

Dr. Harsh Vardhan talade till CSIR-forskare via virtuellt medium efter invigningen av den miljövänliga och effektiva Phytorid Technology Sewage Treatment Plant (STP) vid CSIR-National Chemical Laboratory (NCL) i Pune, utvecklad av CSIR- National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur och CSIR-NCL.

Videokonferens om vattenrening i Indien

Ministern visade uppskattning över avloppsreningen med hjälp av phytorid-teknologi som utvecklats av CSIR-forskarna och berättade att det var en naturlig behandlingsmetod genom vilken behandlat vatten kan användas för olika ändamål och att det till och med är lämpligt för att dricka. Han betonade att dagens träff ska ses som ett löfte om att föra denna teknik framåt för bredare en användning. Han menade också att flera andra liknande projekt ska tas i bruk från Institutionen för bioteknik, Institutionen för vetenskap och teknik och andra avdelningar under vetenskaps- och teknologiministeriet.

Vad är fytorid/phytorid avloppsrening? 

PHYTORID är ett underjordiskt flödeskonstruerat våtmarkssystem utvecklat och internationellt patenterat av CSIR-NEERI i Nagpur. Systemet har framgångsrikt demonstrerats i fält i mer än 10 års kontinuerlig drift som ett fristående reningssystem.

Fytorid är en självhållbar teknik för rening av avloppsvatten som fungerar på principen om en naturlig våtmark. Tekniken använder vissa specifika växter som kan absorbera näringsämnen direkt från avloppsvattnet men inte behöver jord. Dessa växter fungerar genom att ta upp och bryta ner näringsämnena i vattnet. Med enbart hjälp av Phytorid-teknologi för behandling av avlopp är det möjligt att återvinna och återanvända vattnet för trädgårdsändamål och med ytterligare filtrering även för dricksvatten.

Council of Scientific and Industrial research i Indien först att använda systemet

CSIR-NCL är det första CSIR-laboratoriet som använder NEERI Phytorid vattenbehandlingsteknik. Till skillnad mot konventionella processer är denna teknik helt naturliga och konsumerar noll energi och saknar helt kostnader för drift och underhåll.

Läs mer

Ministry of Science & Technology