5 lovande indiska företag att investera i 2021

De tio bästa aktierna för 2021 kommer främst bestå av aktier i företag som håller på att skala upp sin verksamhet eller som har medvind i sina respektive sektorer. De enda relevanta företagen att betrakta är de som kommer fortsätta växa och vars aktiekurser kommer att följa samma utveckling eller ökad utveckling i framtiden. Vilka är då de bästa indiska aktierna för året 2021?

År 2020 var en riktig bergodalbana i alla avseenden och aktiemarknaden är sannerligen inget undantag. Det verkade som om marknadscykler som normalt sett varar i 10 år pressades ihop till 10 månader. År 2020 såg vi i princip allt: expansion, lågkonjunktur, återhämtning och uppsving på mycket kort tid.

Om du är intresserad av att investera i aktier är det såklart viktigt att utföra gedigen efterforskning, men det är också mycket viktigt att förstå sig på affärsvärlden från ett fågelperspektiv. Detta kräver inte bara förståelse för ekonomi, utan också för tekniska aspekter av aktiekursers utveckling. Teknisk analys med andra ord. Fundamental analys, som det kallas, är ju såklart också någonting som inte bör förbises. För att köpa aktier med hjälp av Finanso kan du läsa länkad artikel. Deras hemsida erbjuder många bra råd och tips om hur du kan förbättra din aktiehandel på lång sikt.

Cipla

Cipla är marknadsledande inom generiska respiratoriska läkemedel och inhalatorer. Covid har ökat efterfrågan av Ciplas huvudprodukt eftersom många människor har problem med luftvägarna även efter att ha bekämpat COVID-19. Tillsammans med de nya lanseringarna i USA och volymtillväxten i Indien kan Cipla ha en mycket bra tillväxt under de kommande åren.

Coromandel International

Coromandel, som ingår i Murugappa Group, är den näst största aktören inom fosfatgödselindustrin i Indien, med en marknadsandel på cirka 17%. Företaget är marknadsledande i största marknad för komplexa gödselmedel. På senare tid har företaget ökat försäljningen av produkter som inte är subventionerade, inklusive växtskydd och specialnäringsämnen (främst sekundära och mikronäringsämnen).

I och med de ökade statliga utgifterna och årets monsunregn kommer efterfrågan på grödor och verksamhet på landsbygden troligen fortsätta vara robust. Coromandel har bra produkter och utmärkt distribution för att dra nytta av volymtillväxten.

Dixon Technologies

Dixon Technologies är en viktig aktör inom den indiska EMS-industrin. Företaget förväntas växa exponentiellt tack vare fokus på indiska och kinesiska regeringsinitiativ. Företaget är verksamt inom flera segment, bland annat TV-apparater, tvättmaskiner, belysningsprodukter, mobiltelefoner, säkerhetssystem, bärbara datorer och medicinsk teknik.

HCL Technologies

HCL är verksamt inom olika IT-segment på marknaden och agerar som leverantör för stora och medelstora företag i USA och Europa. Indiska IT-tjänster fortsätter att vara mycket kostnadseffektiva för global outsourcing. HCL har haft en ihållande tillväxt som drivs av stora affärer och uppskalningsförvärv.

Bharat Electronics

Bharat Electronics är Indiens största tillverkare av försvarselektronik. Ungefär 60% av företagets verksamhet är inriktat på detta. Företaget är en stor förmånstagare av den indiska regeringens ökande satsning på att ersätta och uppgradera landets militärutrustning. Regeringens satsning på att skaffa försvarsmateriel inom landet ger medvind för ytterligare tillväxt för företaget.

Kommentera